Το ιστολόγιο αυτό έχει στόχο να αναδείξει κρυμμένες ή παρερμηνευμένες αλήθειες της Βίβλου, κάποιες από τις οποίες έρχονται σε αντίθεση με θεμελιώδη Χριστιανικά δόγματα και θρησκευτικές παραδόσεις. Προσωπικά πιστεύω στο Θεό αλλά δεν ακολουθώ καμία θρησκεία ή φιλοσοφία. Δεν είμαι οπαδός κανενός κι ούτε θέλω ν' αποκτήσω οπαδούς. Πρόθεσή μου είναι να δώσω ερεθίσματα στους ανθρώπους για να σκέπτονται κριτικά και να προσεγγίζουν μόνοι τους την αλήθεια χωρίς φόβο. Και η αλήθεια θα τους ελευθερώσει!

Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

Τα Ευαγγέλια δεν επιβεβαιώνουν την "Αγία Τριάδα"

«Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα, καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.»

Όπως μαρτυρεί το τροπάριο που ψάλλεται στην εορτή των Θεοφανείων, στη βάπτιση του Ιησού στηρίζεται το δόγμα της Αγίας Τριάδος, που αποτελεί πέτρα σκανδάλου για τις μονοθεϊστικές θρησκείες και για τον απροκατάληπτο αναζητητή της Αλήθειας.

Για να δούμε τώρα πώς περιγράφουν το γεγονός οι Ευαγγελιστές:

«Τότε, ο Ιησούς έρχεται από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη, για να βαπτιστεί απ' αυτόν. Και ο Ιωάννης τον εμπόδιζε, λέγοντας: Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα, κι εσύ έρχεσαι σε μένα; 
Απαντώντας, όμως, ο Ιησούς τού είπε: Άφησε, τώρα· επειδή, έτσι είναι πρέπον σε μας, να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη. Τότε, τον αφήνει.
Και αφού ο Ιησούς βαπτίστηκε, ανέβηκε αμέσως από το νερό· και ξάφνου, ανοίχτηκαν σ' αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα τού Θεού να κατεβαίνει σαν περιστέρι, και να έρχεται επάνω του. Και ξάφνου, μια φωνή από τους ουρανούς, που έλεγε: Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα.» (Κατά Ματθαίον 3: 13-17)
Το "Αυτός είναι" σημαίνει ότι η φωνή εξ ουρανού απευθυνόταν στον Ιωάννη και στους παρευρισκόμενους και δεν την άκουσε μόνο ο Ιησούς.

Εντύπωση όμως προκαλεί το γεγονός...
ότι η υποτιθέμενη "φωνή εξ ουρανού" δεν είπε "Αυτός είναι ο μονογενής μου Υιός, ομοούσιος με μένα, το δεύτερο πρόσωπο της αγίας και αδιαιρέτου Τριάδος", ώστε να μην υπάρχει περιθώριο για παρερμηνείες. Είπε ,"Υιός μου αγαπητός στον οποίο ευαρεστήθηκα". Και βέβαια, όποιος έχει διαβάσει Παλαιά Διαθήκη γνωρίζει ότι ο Θεός αποκαλούσε "υιούς" όχι μόνο τους προφήτες αλλά και ολόκληρο τον Ισραήλ. (Περισσότερα εδώ.)

Ο Ευαγγελιστής Μάρκος είναι πιο σύντομος στην περιγραφή της βάπτισης του Ιησού: 

«Και κατά τις ημέρες εκείνες ήρθε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ τής Γαλιλαίας, και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη μέσα στον Ιορδάνη. Κι αμέσως, καθώς ανέβαινε από το νερό, είδε τούς ουρανούς να σχίζονται, και το Πνεύμα να κατεβαίνει επάνω του σαν περιστέρι. Και φωνή ακούστηκε από τους ουρανούς: Εσύ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα.» (Κατά Μάρκον 1: 9-11)

Εδώ ο Ευαγγελιστής Μάρκος γράφει "Εσύ είσαι", σαν να θέλει να μας πει ότι ο Ιησούς δεν γνώριζε ποιος είναι και ήθελε ο ίδιος κάποια επιβεβαίωση εξ ουρανού.

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι ακόμη πιο σύντομος:

«Και αφού βαπτίστηκε ολόκληρος ο λαός, βαπτίστηκε και ο Ιησούς, και καθώς προσευχόταν, άνοιξε ο ουρανός, και κατέβηκε επάνω του το Άγιο Πνεύμα, σε σωματική μορφή, σαν περιστέρι· και έγινε φωνή από τον ουρανό, που έλεγε: Εσύ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, σε σένα ευαρεστήθηκα.» (Κατά Λουκά 3: 21-22)

Εδώ μαθαίνουμε ότι βαπτίστηκε ολόκληρος ο λαός. Δηλαδή ήταν πλήθος αυτών που βαπτίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ο Ιησούς. Και πάλι η προσφώνηση από τον ουρανό ήταν στο δεύτερο πρόσωπο, "Εσύ είσαι", και προφανώς θα την άκουσε και το πλήθος.

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πάει ένα βήμα παρακάτω και θέλει τον Ιωάννη το Βαπτιστή να ομολογεί ότι είδε το Πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι και να μένει πάνω στον Ιησού.

«Και ο Ιωάννης (ο Βαπτιστής) έδωσε μαρτυρία, λέγοντας ότι: Είδα το Πνεύμα να κατεβαίνει από τον ουρανό σαν περιστέρι, και έμεινε επάνω του. 
Και εγώ δεν τον γνώριζα· αλλά, εκείνος που με έστειλε να βαπτίζω με νερό, εκείνος μου είπε: Σε όποιον δεις το Πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει επάνω του, αυτός είναι που βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο.
Και εγώ είδα και έδωσα μαρτυρία, ότι αυτός είναι ο Υιός τού Θεού.» (Κατά Ιωάννην 1: 32-34)

Ώστε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε μαρτυρία από το Θεό ότι σε όποιον δει το Πνεύμα να κατεβαίνει, αυτός θα βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο! 
Προφανώς Εκείνος που έστειλε τον Ιωάννη να βαπτίζει με νερό, δεν του είπε ότι σε όποιον δεις να κάθεται το περιστέρι είναι ο μονογενής μου Υιός, ομοούσιος του Πατρός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μάλιστα δεν αναφέρει τίποτα για φωνή εξ ουρανού που άκουσε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής κατά τη στιγμή της βάπτισης, εκτός κι αν ο δεύτερος ήταν κουφός.

Όπως βλέπετε, ακόμη και μέσα από τις ευφάνταστες περιγραφές των Ευαγγελιστών ή των μετέπειτα αντιγραφέων, η Τριάδα Ομοούσιος και Αχώριστος δεν προκύπτει, κι ας με συγχωρήσουν εκείνοι που σκανδαλίζονται και δεν αντέχουν στην έρευνα της αλήθειας. Έρχεται όμως και ένα άλλο χωρίο της Καινής Διαθήκης να διαψεύσει όλες τις περιγραφές που μόλις διαβάσατε:

«Και όταν ο Ιωάννης, μέσα στη φυλακή, άκουσε τα έργα του Χριστού, έστειλε δύο από τους μαθητές του, και του είπε: Εσύ είσαι αυτός που έρχεται ή άλλον περιμένουμε; 
Και απαντώντας ο Ιησούς, τους είπε: Πηγαίνετε και αναγγείλατε στον Ιωάννη, όσα ακούτε και βλέπετε· τυφλοί ξαναβλέπουν, και χωλοί περπατούν· λεπροί καθαρίζονται, και κουφοί ακούν· νεκροί ανασταίνονται, και φτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος είναι όποιος δεν σκανδαλιστεί με μένα.» (Kατά Ματθαίον 11: 2-6)

Είναι απορίας άξιον ότι ο Ιωάννης παρά τη φωνή εξ' ουρανού που άκουσε, παρά το περιστέρι που είδε να κάθεται στην κεφαλή του Ιησού την ώρα που τον βάφτιζε, δεν είχε καταλάβει ποιος ήταν ο Ιησούς! 
Και είναι ακόμη πιο περίεργο το ότι ο Ιησούς δεν του υπενθυμίζει τη μαρτυρία εξ ουρανού κατά τη βάπτισή του αλλά επικαλείται τα θαύματα που κάνει για να τον πείσει ότι αυτός είναι εκείνος που περίμεναν. Και ποιον περίμεναν; Περίμεναν τον προφήτη που θα λύτρωνε τον Ισραήλ από το ρωμαϊκό ζυγό.

«Και αποκρινόμενος ο ένας, που ονομαζόταν Κλεόπας, του είπε: Εσύ μονάχος παροικείς στην Ιερουσαλήμ, και δεν έμαθες τα όσα έγιναν σ' αυτή κατά τις ημέρες αυτές; Και τους είπε: Ποια; Και εκείνοι είπαν σ' αυτόν: Αυτά για τον Ιησού τον Ναζωραίο, που στάθηκε ένας άνδρας προφήτης, δυνατός σε έργο και λόγο μπροστά στον Θεό και σε ολόκληρο τον λαό· και πώς οι αρχιερείς και οι άρχοντές μας τον παρέδωσαν σε καταδίκη θανάτου, και τον σταύρωσαν· εμείς, όμως, ελπίζαμε ότι αυτός είναι εκείνος που επρόκειτο να λυτρώσει τον Ισραήλ.» (Κατά Λουκά 24: 18-21) 

Αυτά τα ολίγα περί "Τριάδος" και ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω!

Περισσότερα για τον προφήτη Ιησού εδώ.